• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur

Pendidik & T.Kependidikan

Pendidik & T.Kependidikan

No

Nama

Jabatan

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Alamat

1

Drs. H. Amiruddin Aziz, M. Pd.

Kepala Madrasah

Pati

25 Januari 1966

 Jl. Supriyadi Gang 3/No 12 RT 5 RW 4 Bendan Pati Kidul Pati

2

Dra. Hj. Istifaiyah, M.Pd

Guru B. Inggris

Pati

21 Agustus 1966

Juwana, Pati

3

Drs. H. Muzammil

Guru B. Inggris

Pati

09 November 1964

Gerit RT 01 RW 02 Cluwak Pati

4

Hj. Ummi Istiqomah, S.Ag

Guru Aqidah Akhlak

Pati

09 April 1971

Tendas RT 02 RW 01 Tayu Pati

5

Drs. Ali Irsat

Guru B. Inggris

Pati

04 Februari 1968

Pasucen RT 04 RW 02 Trangkil Pati

6

Rifaa, S.Pd

Guru Fisika

Pati

07 September 1968

Dororejo RT 04 RW 01 Tayu Pati

7

Supatmi, S. Pd

Guru Matematika

Pati

29 Agustus 1967

Bakaran Kulon RT 01 RW 02 Juwana

8

H. Turmudzi, S.Pd.I

Guru Qur’an Hadist

Pati

05 September 1962

Tayukulon RT 01 RW 02 Tayu Pati

9

Abid Masduki, S. Ag

Guru Fiqih

Pati

20 April 1974

Perum Taylon Sejahtera Blok A.33

10

Dra. Endang Suparti

Guru Ekonomi

Pati

15 Juni 1969

Bangsalrejo, Wedarijaksa Pati

11

Indarwati, S.Pd

Guru B. Indonesia

Pati

09 Juni 1977

Jl.Kapten Yusuf No.136A 02 RW 4 Wedarijaksa

12

Sholikul Huda, S.Pd

Guru PKn

Pati

18 Maret 1973

Alasdowo RT 03 RW 03 Dukuhseti Pati

13

Tri Puji Astuti TH, S.Pd

Guru Biologi

Pati

25 Desember 1971

Jepatlor RT 01 RW 02 Tayu Pati

14

Surahmat Hadi, S.Pd, M.Si.

Guru Fisika

Pati

29 September 1977

Graha Jaya Kusuma Blok C No.27 RW 38 Muktiharjo

15

Safrudin, M.Pd

Wakabid Akademik

Pati

12 Februari 1979

Jepatlor RT 04 RW 02 Tayu Pati

16

Anita Fizqiyah, S.Pd

Guru B. Inggris

Pati

25 Mei 1979

Jepatlor RT 01 RW 05 Tayu Pati

17

Dra. Hj. Suhaimi

Guru BK

Sumbawa

12 November 1965

Jetak RT 01 RW 01 Wedarijaksa, Pati

18

Drs. Sugiono

Guru B. Indonesia

Pati

15 September 1965

Bakalan RT 06 RW 01 Dukuhseti Pati

19

Hj. Fatimah, S.Pd

Guru Kimia

Pati

20 Juli 1966

Ngagel RT 02 RW 02 Dukuhseti Pati

20

Dwi Sutrisno, S.Pd

Guru Ekonomi

Grobogan

13 Mei 1967

Dororejo RT 05 RW 01 Tayu Pati

21

Sunaryo, S.Pd

Wakabid Peserta Didik

Pati

09 Februari 1976

Pakis RT 03 RW 06 Tayu Pati

22

Ahmad Sholihan, S.Ag

Guru Qur’an Hadist

Pati

14 Februari 1971

Keboromo RT 06 RW 04 Tayu Pati

23

Agung Sutrisno, S.Pd

Wakabid Hubinfokom

Pati

05 November 1971

Tambaharjo RT 01 RW 02 Pati, Pati

24

Rifatun Nasikah, S.Pd

Guru Sejarah

Pati

14 Februari 1973

Karanglegi RW 07 RW 03 Trangkil, Pati

25

Mamik Sujatmi, S. Pd.

Guru Sejarah

Pati

14 April 1966

Tayuwetan RT 05 RW 02 Tayu Pati

26

Sri Jauharin Insiyah, S.Pd.

Guru Sosiologi

Pati

07 November 1967

Pakis RT 03 RW 03 Tayu Pati

27

Ahmad Rofii, S,Pd

Guru B. Indonesia

Pati

02 Maret 1960

Pakis RT 03 RW 06 Tayu Pati

28

Muhammad Syukron Nadhif, S.Pd

Guru Matematika

Demak

20 Agustus 1992

Kunir Kidul RT.02 RW.01 NO.20 Kunir Dempet Demak

29

Fita Farichah, S.Pd

Guru Bahasa Arab

Magelang

19 Oktober 1995

Koripan, RT.06 RW.02, Dawung, Tegalrejo, Magelang

30

Fahmi Akbar Mubarok,Lc,.M.H.

Guru Fiqih

Banjarnegara

01 Januari 1992

Tempuran, Rt.06 Rw.01, Wanayasa, Banjarnegara

31

Sunoto

Guru BP

Pati

03 Februari 1963

Gn.Wungkal RT 03 RW 02 Gn.Wungkal Pati

32

Ah. Sahal

Guru Bahasa Arab

Pati

11 Mei 1965

Ngagel RT 03 RW 03 Dukuhseti Pati

33

Khofifatunnikmah, S.Pd

Guru Kimia

Pati

20 Oktober 1984

Jepatlor RT 05 RW 01 Tayu Pati

34

Suhartono, S.Pd.

Guru Biologi

Pati

04 Februari 1986

Bakaran Kulon RT 02 RW 05 Juwana Pati

35

Rizka Niama, S.Pd.I

Guru Bahasa Arab

Pati

21 September 1983

Margomulyo 2 RW I Tayu

36

Eva Fitriana Darojah, S.Pd.

Guru Seni Budaya

Pati

07 Desember 1986

Grogolan RT 07 RW 02 Dukuhseti Pati

37

Moh. Amri, S.Pd.I. S.Kom

Guru TIK

Pati

19 November 1986

Alasdowo 8 RW 3 Dukuhseti

38

Rumaisah, S.Pd.

Guru B. Jawa

Pati

10 Mei 1980

Gesengan 4 RW 1 Cluwak Pati

39

Dwi Agustina, S.Pd.

Guru Penjaskes

Pati

21 Agustus 1993

Ngawen Kebon 4 RW 2 Cluwak Pati

40

Roni Fathur Rohman, S.Pd.

Guru Matematika

Pati

09 Desember 1989

Pakis 3 RW 1 Tayu Pati

41

Habii Bullah, S.Pd.

Guru Geografi

Pati

12 September 1992

Bakaran Kulon 2 RW 5 Juana Pati

42

Totok Wiyanto, S. Pd. Kor

Guru Penjaskes

Pati

16 Maret 1985

Alasdowo RT 06 RW 03 Dukuhseti Pati

43

Nabila Asyiqoh, S.Pd

Guru PPKn

Pati

15 Januari 1995

Ds. Jepatlor RT 08 RW 03, Tayu, Pati

44

Novita Lailatul Farihah, S.Pd

Guru Matematika

Pati

28 November 1993

Ds. Kedungbang RT 03 RW 01, Tayu, Pati

45

Hilma Lutfiana, S.Pd

Guru Sosiologi

Pati

13 Agustus 1993

Ds. Dukuhseti RT 01 RW 03, Dukuhseti, Pati

46

Surya Tyas Kurniani, S. Pd

Guru Matematika

Pati

08 Maret 1987

Ds. Keboromo RT 02 RW 02, Tayu, Pati

47

Sumiyati, S. Pd

Guru Bahasa Indonesia

Pati

12 November 1994

Ds. Soneyan RT 04 RW 03, Margoyoso,  Pati

48

Qoidul Umam, S.Pd

Guru Geografi

Pati

03 Juli 1996

Desa Alasdowo RT T RW 3, Dukuhseti, Pati

49

Galih Roso Anggoro, S. Pd

Guru Seni Musik

Blora

29 Mei 1990

Ds. Gunungwungkal Rt 4 Rw 2 Pati

50

Tri Warpan, S. Pd

Guru BK

Pati

14 Juni 1994

Jrakah Mintobasuki RT 4 RW 3 Gabus Pati

51

Zulfa Aziza, SH

Ka. Urs TU

Bojonegoro

17 Januari 1972

Dadirejo RT. 03 RW 03 Margorejo – Pati

52

Anis Watul Wardah, S.Kom

Pembantu Pengeluaran DIPA

Pati

17 Oktober 1979

Dororejo RT 02 RW 01 Tayu Pati

53

Ulfah Nur Halimah, S.Pd.I

Inventaris Barang dan Administrasi Akademik

Pati

28 Agustus 1978

Alasdowo RT 04 RW 03 Dukuhseti Pati

54

Deny Aris Setiyawan, A. Ma.

Administrasi Kehumasan

Pati

14 November 1979

Purwokerto RT 05 RW 03 Tayu Pati

55

Khoirun Nasikin, S.Kom.

Operator Aplikasi

Pati

05 September 1985

Tayukulon RT 01 RW 03 Tayu Pati

56

Muryani, A.Md.

Pustakawan

Pati

27 Desember 1977

Tayukulon RT 06 RW 03 Tayu Pati

57

Ummi Zulfa, S.E.I

Pembantu Bendahara KOMITE

Pati

28 Maret 1982

Margoyoso RT 05 RW 02 Margoyoso, Pati

58

Dian Yuningsih, S.Sos

Membantu Pustakawan

Pati

18 Juni 1979

Dororejo RT 02 RW 01 Tayu Pati

59

Rika Abdul Haris, S.St. Ars.

Administrasi Akademik dan Arsiparis

Pati

08 April 1990

Gn.Wungkal RT 05 RW 03 Gn.Wungkal Pati

60

Rizky Alfiani, S.I. Pust.

Pengelola Lab. Ekonomi

Lebak

18 Februari 1992

Pundenrejo RT 04 RW 03 Tayu Pati

61

Sucipto, S.Kom.

Operator Fingerprint

Demak

05 Mei 1988

Ngelowetan RT 0003 RW 001 MIJEN DEMAK

62

Ifiana Meydita Pratiwi, SE

Membantu Pengelola Lab. Ekonomi

Pati

26 Mei 1996

Tayuwetan RT 04 RW 02, Tayu Pati

63

Suwardi

Penjaga Malam dan Kebersihan

Salatiga

14 Juli 1959

Tayuwetan RT 04 RW 02, Tayu Pati

64

Sarkawi

Petugas Kebersihan dan Teknisi

Pati

04 Maret 1964

Tayuwetan RT 04 RW 02, Tayu Pati

65

Ali Syaroni

Petugas Kebersihan dan Penataan Parkir

Pati

13 Juli 1982

Tayuwetan RT 04 RW 02, Tayu Pati

66

Karmuji

Petugas Keamanan

Pati

03 Juni 1967

Tendas RT 02 RW 01, Tayu Pati